kas meie müüdav mesi on ehtne?

Mesi on oma olemuselt elav ja naturaalne produkt. Mee maitseid on väga palju ja erinevaid. Teatud meetaimede sisaldus muudab mee kas mahedamaks või vastupidi tervamaks. Juhul kui te olete saanud oma kodukohast mesinikult teatud maitse ja omadustega mett, siis on tõenäoline, et mujalt te sarnast mett ei saa, samuti erineb mee maitse ja omadused ka aasta kaupa ning sõltuvalt korjeajast.

Meie poolt müüdav mesi pärineb mesinikelt üle Eesti - Lääne-Virumaalt, Ida-Virumaalt, Pärnumaalt, Võrumaalt, Tartumaalt ja mujalt. Osad tooted (Kodu Mesi) päritolu on väljastpoolt Eestit Euroopa Liidust.

Meie poolt turustatavat mett kontrollitakse peamiste kvaliteedinäitajate osas – mee niiskus, HMF, diastaasi aktiivsus, vabad happed, invertaas.

Vaata proovide näidist SIIN.

Juhul kui partii ei vasta kvaliteedinõuetele siis seda ei müüda.

Et olla kindel mee päritolu osas, teostatakse kahtluse puhul õietolmu analüüs, millega määratakse kindlaks mee geograafiline päritolu. Juhul kui õietolmu analüüs sisaldab selliste taimede õietolmu, mida Eestis ei leidu ega kasvatata on alust arvata, et tegu ei ole kohalikku päritolu meega ja seda ei müüda.

Vaata õietolmu analüüside näidist SIIN

Mees sisalduv õietolmu hulk ei ole proportsionaalne meepurgis sisalduva mee koostisega. St, et kui õietolmu analüüsis sisaldub nt 10% ristiku õietolmu, siis ei tähenda see automaatselt, et antud mees on 10% ristikuõie mett.

Viimastel aastatel on olnud juhtumeid, kus Vet amet on tuvastanud poelettidel müüdud meedest ka võõrsuhkruid, seni õnneks küll välismaistest meedest. Eestis hetkel pole laborit, mis teostaks võõrsuhkrute tuvastamist meest, kahtluse korral tuleb tellida selline test välismaalt.  Meie poolt tellitud meie poolt müüdava mee kontrolltestides pole seni tuvastatud võõrsuhkruid.

Vaata võõrsuhkrute testi näidist SIIN

Lisaks meie poolt läbi viidatavatele protseduuridele ning laborist tellitud analüüsidele kontrollib meiepoolset mee käitlemist ka iga-aastaselt Vet. Amet.

 

Kui teile meilt ostetud mesi ei meeldi, siis lahendame selle ka selle olukorra. Selleks võtke meiega ühendust SIIN

 

Mõned viited ajakirjandusest mee ehtsuse, mee kristalliseerumise/mittekristalliseerumise osas ja muudel teemadel:

http://mesionhea.ee/mis-vahe-on-vedelal-ja-suhkrustunud-ehk-kristalliseerunud-meel/

https://maaleht.delfi.ee/arhiiv/kogenud-mesinik-avaldab-kogu-toe-mee-kohta?id=63694358