Mee koostis- ja kvaliteeditnõuded

Mee kvaliteedinõudeid reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus nr. 41 MEE KOOSTIS- JA KVALITEEDINÕUDED NING MÄRGISTAMISE ERINÕUDED, mis tugineb Toiduseaduse §-i 12 lõikele 4 ja §-i 38 lõikele 5 ning on võetud vastu 19. veebruaril 2004. aastal (https://www.riigiteataja.ee/akt/711581)

Mesi, mida turustatakse mee nimetuse all või kasutatakse toidu koostises, peab vastama järgmistele füüsikalis-keemilistele näitajatele:

1) fruktoosi- ja glükoosisisaldus õiemees vähemalt 60 grammi 100 grammi kohta; lehemees ja lehemee ning õiemee segus vähemalt 45 grammi 100 grammi kohta;

2) sahharoosisisaldus kuni 5 grammi 100 grammi kohta; harilikust robiiniast (Robinia pseudoacacia), lutsernist (Medicago sativa), banksiast (Banksia menziesii), magusristikust (Hedysarum), eukalüptist (Eucalyptus camadulensis), lõhnavast kuismast, väikesest kuismast (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii) või tsitrusest (Citrus spp.) saadud mees kuni 10 gram- mi 100 grammi kohta; lavendlist (Lavandula spp.) või harilikust kurgiro- hust (Borago officinalis) saadud mees kuni 15 grammi 100 grammi kohta;

3) niiskusesisaldus kuni 20 protsenti; kanarbiku- (Calluna) ja pagari- mees kuni 23 protsenti; kanarbikust saadud pagarimees kuni 25 protsenti;

4) vees lahustumatute ainete sisaldus kuni 0,1 grammi 100 grammi kohta; pressitud mees kuni 0,5 grammi 100 grammi kohta;

5) elektrijuhtivus kuni 0,8 millisiimensit sentimeetri kohta (mS/ cm); lehemees ja kastanimees ning nende segus vähemalt 0,8 milli- siimensit sentimeetri kohta; välja arvatud harilikust maasikapuust (Arbutus unedo), eerikast (Erica), eukalüptist, pärnast (Tilia spp.), kanar- bikust (Calluna vulgaris), lõunamürdist (Leptospermum) ja melaleukast (Melaleuca spp.) saadud mees;

6) vabade hapete sisaldus kuni 50 milliekvivalenti 1000 grammi kohta; pagarimees kuni 80 milliekvivalenti 1000 grammi kohta;

7) diastaasarv pärast töötlemist ja segamist (Schade’i skaala järgi) vähemalt 8, välja arvatud pagarimees; diastaasarv looduslikult vähese ensüümisisaldusega mees, nagu tsitrusemees, mille hüdroksümetüül- furfuraali (HMF) sisaldus on kuni 15 milligrammi kilogrammi kohta, vähemalt 3;

8) hüdroksümetüülfurfuraali sisaldus pärast töötlemist ja segamist kuni 40 milligrammi kilogrammi kohta, välja arvatud pagarimees, ning arvestades punktis 7 toodud HMF-i sisaldust; troopilise kliimaga piirkon- dadest pärit mees ja selle segudes kuni 80 milligrammi kilogrammi kohta.